Automatické kotle EkoScroll.

Vítejte na stránkách firmy EKOGALVA s.r.o. výrobce automatických kotlů.

21. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 30.9. - 2.10. 2016

Na této výstavě si můžete prohlédnout v našem výstavním voze dotovaný kotel ALFA . Na stánku firmy PROPULS SOLAR s.r.o. bude vystaven  kotel ALFA  s předním umístěním zásobníku. Dále zde získáte aktuální informace o Kotlíkových dotacích v Pardubickém kraji. Zájemcům o dotace pomůžeme s vyplněním a podáním žádosti. 

 

ideon-pardubice

 

 

 

 

 

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Seznam firem provádějících kontrolu kotlů EkoScroll naleznete zde.

 

 

 

Získejte příspěvek na uhlí 6000 Kč s kotlem EkoScroll  od společnosti Severočeské doly a.s.

Více informací získáte zde.

snehulak-dotace

Další kolo žádostí o kotlíkovou dotaci právě začíná:

Královehradeckém kraji od 12.9.2016, v Plzeňském kraji od 19.9.2016, v Pardubickém kraji od 3.10.2016
O termínech v ostatních krajích vás budeme včas informovat.  

 kotlikove dotace

   

 

Školení montážních firem na montáž automatických kotlů EkoScroll

Školení pro montážní firmy provádíme celoročně. Pro informaci o termínu nás kontaktujte na tel.: 734 574 589.

skoleni_automaticke_kotle

 

Automatický kotel do úzkých kotelen

ALFA s předním umístěním zásobníku.

 

 

automaticky_kotel_V7_PLUS_s_prednim_umistenim_zasobniku

 

 

Automatické kotle Vám rádi představíme ve vzorkové kotelně v areálu naší firmy.

Ve vzorkové kotelně je vždy minimálně jeden automatický kotel v provozu. Otevřeno je vpracovní dny od 8 do 16 hodin. Sobotní návštevu je třeba telefonicky dohodnout na obchodním oddělení.

areal_firmy_vyroba_automatickych_kotlu

areal_firmy_vyroba_automatickych_kotlu

areal_firmy_vyroba_vzorkova_kotelna

areal_firmy_vyroba_vzorkova_kotelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále si můžete naše automatické kotle prohlédnout v předváděcím voze v Dobrovicích okr. Mladá Boleslav, po dohodě na telefonním čísle 777 338 955.

predvadeci_vuz_EkoScroll_kotlikova_dotacepredvadeci_vuz_EkoScroll_kotlikova_dotace

predvadeci_vuz_EkoScroll_automaticke_kotle_na_uhli_a_pelety

predvadeci_vuz_EkoScroll_automaticke_kotle_na_uhli_a_pelety
 

 

 

 

 

 

O automatických kotlích EkoScroll.

Automatické kotle EkoScroll jsou vyráběné firmou EKOGALVA s.r.o. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou.

Jsou to moderní ekologické teplovodní automatické kotle s podavačem paliva na hnědé uhlí ořech 2 a pelety. Mezi uživateli jsou tyto kotle oblíbené především díky kvalitním výměníkům s vysokou účinností a díky univerzálnímu hořáku s otočnou retortou.

První vyráběné kotle byly tradiční kotle s prohořívací konstrukcí s litinovým i ocelovým výměníkem pro ručním přikládání dřeva a uhlí. První automatický kotel měl litinové těleso, standardní hořák s pevnou retortou a jednoduchou řídící jednotku. Ve výrobě tohoto automatického kotle firma pokračuje i nadále. Kotel byl modernizován o univerzální hořák s otočnou retortou na uhlí a pelety a modernější řídící jednotku. Kotle s litinovým výměníkem jsou zařazeny do 3. emisní třídy.

Následující model automatického kotle měl již ocelový výměník se svislými výměníky a byl vybavený univerzálním hořákem s otočnou retortou na uhlí a pelety. Tento kotel vykazoval mnohem lepší výsledky. Dosahoval nižších emisních limitů a účinností převyšoval kotle s litinovým výměníkem. Z tohoto důvodu se firma zaměřila na vývoj a inovaci těchto kotlů. Výsledkem vývoje byly první automatické kotle na uhlí zařazené do 5. emisní třídy. Jednalo se o výkonovou řadu 19, 25, 28, 32, 38, 42 a 49 kW. Výkonové řady 60 a 76 kW splňují parametry 4. emisní třídy. Certifikace tohoto kotle proběhla již v roce 2014 ve státním zkušebním ústavu SZU Brno. Nejvyšší naměřená účinnost u těchto kotlů dosahovala až na 93,1%.

V další fázy se firma zaměřila na vývoj cenově dostupnějšího automatického kotle. Tyto kotle byly zařazeny do 4. emisní třídy při certifikaci v SZU Brno koncem roku 2014. Jedná se o výkonovou řadu 25, 32, 40 a 49 kW.

V současnosti firma připravuje zplynovací kotle na dřevo a automatické kotle na dřevní pelety s moderním hořákem s automatickým zapalováním a vyhasínáním. Certifikace těchto kotlů již proběhla. Předpokládaný termín uvedení těchto novinek na trh je září tohoto roku.

Automatické kotle na uhlí a pelety jsou dodávané kompletně s řídící jednotkou, teplotními čidly, hořákem a podavačem se zásobníkem paliva. Standardně dodávaná řídící jednotka kotle Ekomax 250 s grafickým displejem zajišťuje jednoduchou komfortní obsluhu, hlídá teplotu kotle, řídí automatické podávání paliva, čerpadlo topného okruhu a čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody. Kotel lze osadit řídící jednotkou Ekomax 800 R, která umí ekvitermní řízení kotle a ovládání servopohonu čtyřcestného ventilu. Řídící jednotku je vhodné připojit k prostorovému termostatu s týdenním naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti.

 

Firma je členem Klastru Česká peleta

logo-česká-peleta_2.3._s-claimem_final_png_p-300x98

 

automatický kotel na dotace