ALFA a ALFA PELLET standardní verze

Ceník kotlů
 
Technická data
 
Rozměry kotle
 
Schéma zapojení
 
Návod k obsluze

 

  
 • garanční palivo: ALFA - hnědé uhlí ořech 2 a dřevní pelety; ALFA PELLET - DŘEVNÍ PELETY
 • široká výkonová řada: 19, 25, 28, 32, 38, 42, 49, 60 a 76kW. (60 a 76kW 4.emisní třída)
 • velkokapacitní zásobník paliva: 19 - 38 kW: 330 litrů; 42kW: 510 litrů; 49 - 76kW: 530 litrů
 • možnost otvírání víka zásobníku o 180°
 • výška kouřovodu 1010 mm od země na osu kouřovodu
 • pravé i levé provedení zásobníku
 • třída energetické účinnosti: A+ při spalování pelet, B při spalování uhlí
 • SVT kódy ALFA: 19 kW-5895, 25 kW- 5900, 28 kW- 5912, 32kW- 5913, 38kW- 5914
 • SVT kódy ALFA PELLET: 19 kW-5925, 25 kW- 21437, 28 kW- 21438, 32kW- 21439, 38kW- 5929

ALFA a ALFA PELLET s předním umístěním zásobníku paliva

Ekoscroll přední alfa A+

Ceník kotlů
 
Technická data
 
Rozměry kotle
 
Schéma zapojení
 
Návod k obsluze

  
 • kotel určený do úzkých kotelen, šířka kotle 640 mm, délka kotle 1787 mm. (platí pro kotle do 42kW)
 • garanční palivo: ALFA - hnědé uhlí ořech 2 a dřevní pelety; ALFA PELLET - DŘEVNÍ PELETY
 • široká výkonová řada: 19, 25, 28, 32, 38, 42, 49, 60 a 76kW. (60 a 76kW 4.emisní třída)
 • velkokapacitní zásobník paliva 19 - 38 kW: 330 litrů
 • možnost otvírání víka zásobníku o 180°
 • výška kouřovodu 1010 mm od země na osu kouřovodu
 • pravé i levé provedení zásobníku
 • třída energetické účinnosti: A+ při spalování pelet, B při spalování uhlí
 • SVT kódy ALFA: 19 kW-5895, 25 kW- 5900, 28 kW- 5912, 32kW- 5913, 38kW- 5914
 • SVT kódy ALFA PELLET: 19 kW-5925, 25 kW- 21437, 28 kW- 21438, 32kW- 21439, 38kW- 5929

Automatické kotele na uhlí a pelety - Kotel ALFA  a ALFA PELLET 5. emisní třída

Popis

Při vývoji tohoto automatického kotle na uhlí a pelety jsme vycházeli z nejlepších vlastností námi vyráběných kotlů na tuhá paliva. Použitý hořák a řídcí jednotka kotle se řadí mezi nejkvalitnější komponenty kotlů na trhu.

Mezi hlavní přednosti těchto automatických kotlů patří:

- Jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná přestavba hořáku kotle ALFA PELLET na hořák kotel ALFA a naopak. Přestavba spočívá ve výměně podávacího šneku hořáku.

- Vysoká účinnost kotle, která dosahuje až 93,1%. Této účinnosti jsme dosáhli díky originální 5ti tahové konstrukci výměníku. Délka spalinové cesty tohoto kotle daleko převyšuje ostatní kotle na trhu.

- Nízké emisní hodnoty zajišťují zařazení do 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5. Kotle jsou schváleny pro Kotlíkové dotace.

- Použitý univerzální litinový hořák s otočnou retortou umožňuje kvalitní spalování hnědého uhlí Ořech 2. Díky otočné retortě nemá hořák problémy se vznikající struskou při spalováním i méně kvalitního uhlí. Pro spalování pelet je použit jiný typ šneku, díky kterému je kotel odolný proti zapékání pelet v hořáku. U spalování pelet se retorta hořáku neotáčí.

- Těleso kotle svařené z kotlového plechu P265GH o síle 6 mm. Originální konstrukce se čtyřmi svislými výměníky zaručuje dlouhou životnost, vysokou účinnost a minimální nároky na čištění a údržbu. Při výrobě kotlového tělesa jsou používány přesné CNC pálící lasery. Svařování je prováděno nejmodernějšími technologiemi včetně použití svářecích robotů.

- Široká škála výkonů. Kotle ALFA se zásobníkem paliva vyrábíme o výkonech 19, 25, 28, 32, 38, 42, 49, 60 a 76 kW.

- Řídící jednotky zajišťují provoz kotlů s minimálními nároky na obsluhu. Kotel je možné osadit řídící jednotkou s ekvitermní regulací.

- Zásobník paliva o objemu 330 litrů u kotlů do 38 kW umožňuje přikládání až jednou týdně.

- Zásobní paliva lze umístit vpravo, vlevo, nebo před kotlem. Provedení kotle s předním umístěním zásobníku paliva je vhodné do úzkých kotelen, kde není možné nainstalovat standardní kotel.

Garanční palivem tohoto kotle je hnědé uhlí ořech 2 a dřevní pelety třídy A1 dle ČSN EN ISO 17225-2.

Nejvhodnějším palivem je nízkosirnaté hnědé uhlí z dolu Bílina (úpravna Ledvice) a pelety ENplus A1. Více o kvalitě těchto pelet naleznete zde.

Slovník pojmů