Demontáž hořáku z kotle

Rozebrání a složení hořáku

Montáž hořáku do kotle

Kotle Ekoscroll v pořadu Polopatě